L.A.M.P.

L.A.M.P. 
(LoredanaAlešMultiMediaPerformance
oz. LoredanaAlešMajdaMatejPeter) 

Loredana Zega - koreo - kaligrafija, režija, produkcija  
(director, producer, coreo-calligrapher)

Aleš Bajec - multimedijske tehnike, kamera 
(director of camera and photography, multimedia techniques)

Majda Vidmar - asistent kamere, luči  
(camera assistant, director of lighting)

Matej Blažko - tehnična podpora, statist 
(technical support and statist)

Peter Vidmar - tehnična podpora, luči 
(technical support and lighting)



 

















Biography - Loredana Zega


Je predana samostojna kaligrafinja in umetnica z bogato ustvarjalno energijo in močno strastjo do dela.
S čudovito umetnostjo lepopisja in plesa je povezana že od zgodnjih, osnovnošolskih let... V tedanjem času je ustvarila baklo za Papeža Janeza Pavla II ter osvojila naslov državne prvakinje v latinsko-ameriških plesih, v istem letu :)

Sčasoma je napisala sedem delovnih zvezkov za učenje kaligrafskih pisav, po katerih je predala znanje več kot 2000 ljudem iz celotne Slovenije. Med zanimiva naročila šteje tudi dela za Narodni muzej Slovenije, Muzej krščanstva ter Narodno galerijo Slovenije.

Leta 2007 je pod okriljem Denisa Browna, vodilnega kaligrafa v svetovnem merilu, močno napredovala in postala članica združenja angleških kaligrafskih mojstrov CLAS – Calligraphy Lettering Art Society. Lani je za svoje delo prejela certifikat za najbolj inovativen izdelek, na kaligrafski razstavi v Britanski knjižnici (British Library) v Londonu, kmalu zatem pa osvojila Angleško Nacionalno Kaligrafsko Diplomo z odlično oceno. Z začetkom leta je njeno delo priznalo Ministrstvo za Kulturo in ji dodelilo status samostojnega kulturnega ustvarjalca.
V zadnjih nekaj letih je pričela z raziskovanjem novih načinov pisanja, ki združujejo pisanje z glasbo in plesom. Zato se je udeležila nekaj mojstrskih tečajev in seminarjev sodobne umetnosti, plesa in kaligrafija doma in v tujini (Belgija, Irska, Velika Britanija, Slovenija) in končno našla način za združevanje performansa s črkami! 
Našla pa je tudi multimedijskega mojstra in najboljšega snemalca v eni osebi, Aleša Bajca, ki je njena desna roka pri razvoju multimedijskih performansov. Letos sta režirala in posnela že 7 videov in izvedla 2 solo multimedijska performansa!!

I'm a devoted freelance calligrapher, an artist and a director with a rich creative energy and a strong passion for work.
As almost every child I was fascinated by colours! When I was only 9 I totally fell in love with letters and dance in the same time! At the age of 15 my calligraphic flambeau was chosen from 400 and it was given to a former pope. In the same year I became a state champion in latin american dances! After finishing high school in Nova Gorica, Slovenia, I started to write exercise books for teaching calligraphy and I opened my own art company at the age of 21.  Through teaching I gained a lot of practical knowlege, but that wasn't enough for me! I found an organisation which holds an english National diploma in Calligraphy and organises calligraphy masterclasses. I finally gained the National Diploma in Calligraphy in 2007.
For the last 10 years I've been working for many private clients and institutions: National Gallery and National Museum of Slovenia, creating and writing in medieval scripts, demonstrating calligraphy throughout Slovenia. In 2010 I got the Cerificate for the most inovative 3D piece on the Art and the Letter exhibition in British Library. And this year I got a support by slovenian Ministry of Culture which gave me more time to express my artistic projects!
Namely, the last few years I've been exploring new writing bases and tools, combining writing with music and dance. Therefore I attended some contemporary art, dance and calligraphy masterclasses at home and abroad (Belgium, Ireland, United Kingdom, Slovenia) which opened my mind and gave me a lot of new aspects of my work. I finally found a way to combine performance art with letters!
I also found a director, multimedia master and the best cameraman in one person, Ales Bajec, who helped me to develop and to film some multimedia inserts for my performances. So this year we directed and filmed 7 videos and performed 2 solo multimedia art pieces!!


Biography -Aleš Bajec

Aleš je svojo željo po grafičnem oblikovanju in snemanju odkril že v zgodnjih letih osnovne šole. Pri devetih letih je namreč na računalniku že risal prve animacije ter 3D prostorske rešitve, ko je večina njegovih vrstnikov šele dobro opažala, da se pojavljajo računalniki!

Kamera in gibljive slike so vedno vznemirjale njegovega ustvarjalnega duha in ga osvojile do zadnjega kotička. Tako je po končanem šolanju kmalu dobil priložnost za delo s kamero in posledično tudi z montažo ter oblikovanjem končnega izdelka. Čeprav si je izkušnje nabiral predvsem s snemanjem prireditev, porok, obhajil ter maturantskih plesov, je vedno vedel, da ga čakajo še veliko bolj ustvarjalne izkušnje...

In projekt Zapleši črke je gotovo ena izmed njih, saj mu je ponudil predvsem to, kar si je vedno želel; iskanje novih načinov izražanja skozi kamero in seveda eksperimentiranje v postprodukciji... Že prvi odzivi na njegovo delo v tem projektu so več kot pozitivni in mu že odpirajo nova vrata v svet digitalnega... 

In se že dogaja :) 
14 dnevno snemanje dokumantarnega filma v Benetkah (nagrada za najboljši video Univerze v Novi Gorici)
In novi performansi, videi...

Ales discovered his desire to graphic design and recording in the early years of elementary school. When he was nine years old he was already drawing his first animation and 3D spatial solution on the computer, when the majority of his peers has only observed that  computers occured! 
The camera and motion pictures upset his creative spirit and entice him to the last corner. Thus, shortly after leaving school he got the opportunity to work with the camera and hence the assembly and designing the final product. Although the experience gathered mainly by recording events, weddings, communions and proms, he always knew that  much more creative experience awaits him ...
The project Dance the letters! is certainly one of them, since it is offering what he always wanted, finding new ways of expression through the camera and of course experiment in post-production ... The very first responses to his work in this project are more than positive, and opened new doors to the world of digital ... 
As it already happend :)
14 day of documentary filmming in Venice! (best video of Art University Nova Gorica)
New performances and videos...