Performans Zapleši črke! Dance the letters!

Zapleši Črke!
Dance the letters!


Kaligrafska, vizualno umetniška predstava »Zapleši črke!«, vas bo skozi prepletanje živega dogajanja na odru ter video produkcije, popeljala v svet čarobne kaligrafije, ritma, gibanja in glasbe, ki jih boste doživeli na prav poseben način... inovativno, edinstveno in neponovljivo.
 

Z veseljem,
Loredana Zega in Aleš BajecIdeja, koncept... - Idea and concept

Ideja združevanja umetnosti črk in plesa ni nekaj novega… Na Kitajskem je namreč kaligrafija cenjena kot najvišja umetnost, saj verjamejo, da poleg tradicionalnega kitajskega slikarstva, zaobjema glavni tok njihove zgodovine. Verjamejo, da lahko kaligrafija prinese pišočemu, fizične in duhovne koristi in tako je s plesom povezana že tisočletja...
Idea of joining the art of the letters and dance is not something new... In China, the art of calligraphy represents the most supreme of all art forms because the Chinese people believe that calligraphy comprises, along with traditional Chinese painting, the mainstream of China's art history. And they belive that calligraphy can bring physical and spiritual benefits to the practitioner and it is indeed connected with dance for ages...

Ta ideja o nečem novem, kar bi lahko izrazila skozi črke, sicer ni nastala na ta način, kot sem opisala zgoraj, torej skozi neko staro idejo, ki bi ji vdahnila novo dušo, temveč skozi lastno plesno izkušnjo. In ko človek dobi neko idejo, potem raziskuje in vidi, da so ljudje že pred njim raziskovali nove svetove in odpirali nove priložnosti. 
This idea of something new, which I could express through letters, wasn't form the way I described upside, but through my own dance experience. And when a man gets an idea, then he researches and sees that people have already explored new worlds and have been opening up new opportunities.

V predstavi sva izpostavila štiri ključne elemente in jih skozi objektiv kamere poiskala v kaligrafiji. V ta namen sva posnela več krajših video posnetkov, s katerimi želiva ljudem na svoj lasten način predstaviti idejo Gibanja, Ritma, Glasbe in Harmonije v Kaligrafiji. Video izseki so kombinirani z živim dogajanjem na odru, ki vključuje pisanje z ogromnimi pisali, med izvajanjem plesne koreografije ter interakcijo med video projekcijo in živim elementom na odru.

In the performance we outlined four key elements and searched them through the camera lens in calligraphy. For this purpose we recorded a series of short videos, which present the idea of ​​movement, rhythm, music and harmony in calligraphy in our own way. Video segments are combined with live events on the stage, which involves writing with big scale writing, during the dance choreography, and the interaction between video projection and live elements on stage.

Info za naročila - Info for orders:

Loredana Zega
preprosto.jaz@gmail.com
00386 31 370 486